ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR’DEN “S” PLAKA KİRALAMA İHALESİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından  110 adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10 yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre 20 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

İsteklilerin,  istenilen belgeler ile birlikte ihale tarih ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kırmızı Salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

UKOME Kurulunun Kararı ile 110 (yüzon) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İsteklilerin;
1. Eskişehir İl Sınırlarında tebligat için adres göstermesi, Eskişehir İl Sınırlarında kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3. Mevzuatı gereği Eskişehir İl Sınırları içinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Şoförler Odası belgesi ya da Servis araçları işletmeleri kayıt belgesi.
4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)
5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)(Faaliyet konusunda Taşıma ve Servis işi olanlar ihaleye katılabilir.)
7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )
8. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, 2020 yılı içerisinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.)
9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)
11. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)
12. Her “S” Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
13. Gerçek kişiler 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalıdır. D Sınıfı Okul Servisleri için 5 yıllık, D1 Sınıfı Okul Servisleri için 7 yıllık ehliyet sahibi olmak. Personel Servislerinde en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmak.
14. Gerçek kişiler Ekli formu ilgili kurumlara onaylatacaktır.

 

Yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ihale tarih ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kırmızı Salonda Hazır Bulunmaları gerekmektedir.

İhale KonusuAylık Muhammen BedeliŞartname BedeliGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
S 17013.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202010:00
S 17023.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202010:15
S 17033.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202010:30
S 17043.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202010:45
S 17053.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202011:00
S 17063.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202011:15
S 17073.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202011:30
S 17083.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202011:45
S 17093.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202013:00
S 17103.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202013:15
S 17113.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202013:30
S 17123.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202013:45
S 17133.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202014:00
S 17143.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202014:15
S 17153.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202014:30
S 17163.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202014:45
S 17173.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202015:00
S 17183.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202015:15
S 17193.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202015:30
S 17203.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202015:45
S 17213.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202016:00
S 17223.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202016:15
S 17233.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202016:30
S 17243.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202016:45
S 17253.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL20.01.202017:00
S 17263.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202010:00
S 17273.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202010:15
S 17283.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202010:30
S 17293.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202010:45
S 17303.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202011:00
S 17313.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202011:15
S 17323.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202011:30
S 17333.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202011:45
S 17343.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202013:00
S 17353.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202013:15
S 17363.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202013:30
S 17373.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202013:45
S 17383.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202014:00
S 17393.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202014:15
S 17403.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202014:30
S 17413.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202014:45
S 17423.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202015:00
S 17433.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202015:15
S 17443.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202015:30
S 17453.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202015:45
S 17463.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202016:00
S 17473.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202016:15
S 17483.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202016:30
S 17493.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202016:45
S 17503.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL21.01.202017:00
S 17513.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202010:00
S 17523.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202010:15
S 17533.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202010:30
S 17543.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202010:45
S 17553.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202011:00
S 17563.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202011:15
S 17573.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202011:30
S 17583.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202011:45
S 17593.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202013:00
S 17603.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202013:15
S 17613.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202013:30
S 17623.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202013:45
S 17633.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202014:00
S 17643.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202014:15
S 17653.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202014:30
S 17663.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202014:45
S 17673.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202016:00
S 17683.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202016:15
S 17693.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202016:30
S 17703.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202016:45
S 17713.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL22.01.202017:00
S 17723.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202010:00
S 17733.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202010:15
S 17743.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202010:30
S 17753.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202010:45
S 17763.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202011:00
S 17773.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202011:15
S 17783.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202011:30
S 17793.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202011:45
S 17803.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202013:00
S 17813.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202013:15
S 17823.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202013:30
S 17833.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202013:45
S 17843.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202014:00
S 17853.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202014:15
S 17863.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202014:30
S 17873.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202014:45
S 17883.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202015:00
S 17893.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202015:15
S 17903.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202015:30
S 17913.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202015:45
S 17923.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202016:00
S 17933.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202016:15
S 17943.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202016:30
S 17953.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202016:45
S 17963.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL23.01.202017:00
S 17973.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202010:00
S 17983.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202010:15
S 17993.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202010:30
S 18003.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202010:45
S 18013.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202011:00
S 18023.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202011:15
S 18033.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202011:30
S 18043.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202011:45
S 18053.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202014:00
S 18063.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202014:15
S 18073.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202014:30
S 18083.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202014:45
S 18093.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202015:00
S 18103.000,00-TL+KDV100,00-TL10.800,00 TL24.01.202015:15
İLAN OLUNUR
0 2 1 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Almanya ve Bulgaristan’da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı #haber #sondakika #eskişehir #sağlık

Hızlı Yorum Yap

0 2 1 0 0 0
sf TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS
2.392.963

VAKA

2.270.769

İYİLEŞME

24.161

ÖLÜM

122.194

AKTİF VAKA

sf DÜNYA'DA KORONAVİRÜS
96.772.496

VAKA

53.306.307

İYİLEŞME

2.071.832

ÖLÜM

43.466.189

AKTİF VAKA

Yazarlar
Video
Galeri
Haberci26.com |'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Haberci26.com |'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

Haber gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 470
%d blogcu bunu beğendi: