info @ haberci26.com

Eğitim hayatımızın her aşamasında belirli sınavlara tabi tutulduk. İyi bir lisede okuyabilmek, iyi bir üniversiteden mezun olabilmek için hep karşımızdaydı sınavlar.Özellikle de KPSS…

Lisans program içeriği ile sınav içeriğinin çok uyuşmadığını düşünen KPSS  adayları , bu görüşe paralel olarak KPSS’ de başarılı olmak için mutlaka dershane desteği alınması gerektiğini düşünmektedirler. Çünkü; dershanelerde aldıkları eğitim ile lisanstaki eğitim içeriği ve biçimi arasında farklılıklar oluşmaktadır. Adaylar lisans eğitimleri sırasında özellikle de son sınıfta KPSS’ye hazırlanmaktadırlar. Bu hazırlık süreci, öğrenciler ve aileleri için oldukça kaygı verici bir süreçtir. Bu süreçte adaylar, bir yandan lisans eğitimlerindeki dersleri bitirmeye çalışırlarken diğer yandan da kaygılı, umutsuz ve yoğun bir biçimde KPSS hazırlıklarını sürdürmektedirler. Mezun durumdaki adayların kaygı ve umutsuzlukları ise daha yüksektir. Başarısız bir sınav geçirdiği için üzgün olan mezunlar, tekrar başarısız olma kaygısı ile karşı karşıyadır. KPSS, adaylar için eğitimini aldıkları alan ile ilgili işe alınmanın son basamağıdır. Bu sebeple bu durum adaylar üzerinde bir baskı ve yüksek bir kaygı oluşturmakta ve bu kaygı adaylarda olumsuz davranışlara sebep olmaktadır.

Bizler, Murat Eğitim Kurumları olarak 35 yıllık tecrübemiz, deneyimli kadromuz, KPSS formatına uygun sorularımız ile bu zorlu süreçte hep yanınızda olduk. Sınav yükünüz günden güne ağırlaştıkça, biz de siz öğrencilerimizle birlikte büyüdük ve 35. yılda 35. Şubemiz ile birlikte Eskişehir’de siz öğrencilerimizle buluştuk.

Bizim için her öğrenci keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazinedir. Çünkü,öğrencilerin öğrenme davranışı birçok özellikten etkilenir. Bu özelliklerden etkilenme ve dolayısıyla öğrenme davranışını gösterme sıklığı açısından bireyler arasında yoğun farklılıklar vardır. Öğrenme davranışını etkileyen bireysel farklılıklara ilişkin özelliklerin en önemlilerinden biri öğrencinin öğrenme sürecinde kullandığı stillerdir. Öğrencilerin gerek günlük etkinliklerini gerçekleştirirken gerekse öğrenme sürecinde davranış edinmeye çalışırken, becerilerini işe koşmak için tercihen kullandıkları yaklaşımları ve yolları ki bunlar stil olarak tanımlanır, bilmek ve açıklamak, hatta bunlardan yaratıcılık ve sorgulama  temelli olanları geliştirmek, akademik alan başta olmak üzere her alanda performansı yükseltmek ve üretkenliğini arttırmak bakımından önemli yararlar sağlar. Dolayısıyla, stil kavramına ilişkin yeterli ve güçlü bir farkındalığın eğitsel bir gereksinim olduğu yadsınamaz…

Öncelikle kendinizi tanımalısınız, ya da sizi çok iyi tanıyan bu süreçte yol gösteren bir büyüğünüz olmalı. Bizler işe öncelikle sizi tanıyarak başladık. Etkili bir öğrenme gerçekleştirmek, sınav sürecindeki sıkıntıyı en aza indirmek, sizlerin umut kaynağı olmak üzere Murat Eğitim Kurumları ailesi olarak hep yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Unutmayın! Ne kadar genç olursak olalım, bir başka zamanın ihtiyarıyız…Öyleyse ne gençliğinizle övünün, ne de yaşlıyım diye üzülün. Sadece zamanın size ayrılan köşesinde gelecekte ki ünvanınızı belirleyin.