İNGEV tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında büyükşehir belediyeleri sınırları içinde yer alan ve en fazla nüfusa sahip olan 161 ilçe arasında analizler yapıldı. Yönetişim ve Saydamlık Endeksi, Sosyal Kapsama Endeksi, Ekonomik Durum Endeksi, Eğitim Endeksi, Sağlık Endeksi, Sosyal Yaşam Endeksi ve Belediye Çevresel Performans ve Ulaşım Endeksi olmak üzere 7 farklı kategoride gerçekleştirilen araştırmada ilçeler insani gelişim açısından 4 kümeye ayrıldı. Kümeler ise Yeşil (Çok Yüksek İnsani Gelişme), Mavi (Yüksek İnsani Gelişme), Sarı (Orta İnsani Gelişme Düzeyi) ve Kırmızı (Düşük İnsani Gelişme Düzeyi) bölge olmak üzere 4 farklı grupta değerlendiriliyor. Araştırmada büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle, en yüksek nüfusa sahip (150 bin ve üzeri) ilçelerin tamamı yer alıyor. Belediyelerin karnesi hazırlanırken 65 kritere bakılıyor. Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım bu kriterlerden bazıları olarak dikkat çekerken verilerse belediyelerin faaliyet raporlarından, merkezi istatistiklerden ve ‘gizli vatandaş’ uygulamasından elde ediliyor.

TEPEBAŞI 161 BELEDİYE İÇİNDE 8. SIRADA

Tepebaşı Belediyesi, akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada yönetim tarzı, sosyal projeler, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım kategorilerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda geçtiğimiz yıla göre 4 sıra yükselerek 8. sırada yer almayı başardı. Listenin ilk 7 sırasında ise İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’den belediyeler yer aldı.

Tepebaşı Belediyesi ayrıca Yönetişim ve Saydamlık, Sosyal Kapsama, Sağlık ve Sosyal Yaşam Endeksi kategorilerinde Yeşil kümesinde yer alırken; Ekonomik Durum, Eğitim, Belediye Çevresel Performans ve Ulaşım Endeksi kategorilerinde ise Mavi kümesinde konumlandırıldı.