Çok sayıda öğrencinin katıldığı çalıştayda Kösemen konuşmasına grafik tasarımının diğer disiplinlerle olan çalışmasını anlatarak başladı. Özellikle endüstriyel tasarım alanının grafik tasarımı ile olan bağını, tasarımcı ve insan arasındaki ilişkiye değinen Kösemen  "Grafik Tasarımının Gösterge Evreni" isimli sunumu yaptı. Öğrencilerin de görüşlerini dinleyen Rauf Kösemen "Grafik tasarımı gösterge" atölyesi ile öğrencilerden hayallerinde bir ülke kurarak bu ülkenin bayraklarını tasarlamalarını istedi. Tasarlanılan bayraklar değerlendirildikten sonra çalıştay sona erdi.