Prof. Dr. Nilgün Öztürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Türkiye’nin ilk akıllı eczanesinin sahibi Eczacı Nuran Koca, “İlaç Dedektifleri Projesi” üyesi Eczacı Fidan Cabaradagide ve hemeopati konusunda çalışmalar yapan Eczacı Dilek Moğol katıldı. Tek oturum şeklinde gerçekleşen panelde konuşmacılar, eczacılık mesleği, bu meslekte karşılaştıkları zorluklar ve dâhil oldukları projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yusuf Öztürk, yeni bir gelenek başlatarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, her 8 Mart günü kariyer yapmış kadın eczacı mezunlarını öğrencilerle buluşturmak istediklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Kariyerden kastım akademik kariyer değil. Benim için önemli olan hayat kariyeri. Çünkü eğitimin amacı insanları hayata hazırlamaktır. Ancak bizler sizlere hayatın içinden kesitler sunmakta zorlanıyoruz. Hayat ve eğitimin farklı tempolarda koşan koşucular olması, size tam anlamıyla bazı şeyleri anlatmamızda engel olabiliyor. En azından sizlere hayattan bir kesit sunabilirsek ve kendi içimizden başarılı kadın eczacıları sizinle buluşturabilirsek iyi bir iş yaparız diye düşünüyorum. Eğer kadınlar toplumda gereken yeri kazanamazsa toplum değerini yitirir. Ben bu düşünceleri taşıyorum ve her platformda kadına saygının eksik edilmemesini, kadına yönelik şiddetin sona ermesini istiyorum.”dedi.